wskazania lekarskie

Jaki jest oddziaływanie środowiska pracy na pracownika?

medycyna pracy
Source: pixabay.com
Medycyna pracy jest oddziałem medycyny która zajmuje się związkiem pracownika z warsztatem pracy, wpływ środowiska pracy na pracownika, ocena, leczenie i przeciwdziałanie w schorzeniach zawodowych. Zgodnie z przepisami regulaminu pracy badania medycyny pracy są zarówno przywilejem, jak i obowiązkiem pracownika. Zamiarem medycyny pracy jest również całość opieki ochronnej, w szczególności przez badania profilaktyczne wstępne, cykliczne i kontrolne.