stanowisko pracy

Jaki jest oddziaływanie środowiska pracy na pracownika?

medycyna pracy
Source: pixabay.com
Medycyna pracy jest działem medycyny która zajmuje się związkiem pracownika z warsztatem pracy, oddziaływanie środowiska pracy na pracownika, diagnostyka, leczenie i profilaktyka w chorobach zawodowych. Zgodnie z regulacjami prawa pracy badania medycyny pracy są zarówno przywilejem, jak i obowiązkiem pracownika. Zamierzeniem medycyny pracy jest także pełnia opieki ochronnej, w szczególności poprzez badania profilaktyczne początkowe, cykliczne i kontrolne.