Error message

  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in theme_table() (line 1998 of /var/www/vhosts/mojeezo.pl/includes/theme.inc).
  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in theme_table() (line 2061 of /var/www/vhosts/mojeezo.pl/includes/theme.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/mojeezo.pl/includes/menu.inc).

Czym wyróżniają się fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne deklarują w statucie (a nierzadko również w nazwie) w jakie finansowe instrumenty będą inwestować. Wybór tych instrumentów jest bardzo ważny - wpływa na potencjalny zysk, który fundusz ma szansę wypracować ale również na ryzyko, jakie wiąże się z inwestycją w dany fundusz.


W związku z powyższym przed wyborem danego funduszu inwestor powinien poznać polITykę funduszu - w które instrumenty inwestuje, zbadać potencjalny zysk oraz ryzyko, dobrać dla siebie najbardziej właściwy fundusz bądź portfel funduszy.


Ogólne kryterium dotyczące zawartości portfela dzieli fundusze na cztery grupy: pieniężne - fundusze inwestujące przede wszystkim w papiery rynku pieniężnego, fundusze dłużne - inwestujące głównie w obligacje, fundusze mieszane - inwestujące w akcje i obligacje, fundusze akcji - przede wszystkim inwestycja w akcje - nadwyżka finansowa.


fundusze inwestycyjne dla firm
Author: Roberto Nieves
Source: http://www.flickr.com
Drugim istotnym kryterium podziału jest prawne (Wiński - kancelaria wrocław) kryterium jakie wynika z obowiązującej Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z tymi przepisami mamy do czynienia z podziałem funduszy według formy uczestnictwa - fundusze specjalistyczne otwarte, fundusze otwarte oraz zamknięte. Najbardziej popularne są FIO, czyli otwarte fundusze inwestycyjne (kierowane są praktycznie do wszystkich inwestorów). Inwestor wpłacający pieniądze do FIO dostaje w zamian tytuł nazywany jednostką uczestnictwa. Aktywa w jakie mogą lokować podane są w Art. 93 Ustawy. Fundusz otwarty zbywa jednostki uczestnictwa, jakie stanowią prawo udziału w aktywach netto funduszu oraz dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu - otwarte fundusze inwestycyjne. Praktycznie każdy może stać się uczestnikiem funduszu otwartego. Tego typu fundusze mogą być więc wykorzystywane jako fundusze inwestycyjne dla firm.


Podwyższenie kaPITału przez fundusz inwestycyjny to metoda chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców źródło finansowania - łatwiej dostępne niż giełda, zapewniające większe możliwości niż kredyt.