Kiedy pójść do psychologa ?

Choć maluchy w grupie przedszkolnej są w takim samym wieku, poziom ich rozwoju może być różny. Zdarza się, że postępowanie maluchów odbiega od normy przyjętej dla danej grupy wiekowej. Jakie znaki będą alarmujące?


Obserwacja sposobów postępowania dzieci należy do obowiązków pedagogów.


gry


Oceny postępowania przedszkolaków dopełnia się na podstawie celowo przygotowanych arkuszy obserwacyjnych, jakie są dobrane do wieku dzieci - uwagi tyczą się funkcji poznawczych, myślenia, mowy a także emocji. Na bazie informacji nazbieranych w arkuszu pedagog charakteryzuje poziom postępu dziecka (zdolności) a także poziom uspołecznienia. Jeśli ze spostrzeżeń nauczyciela wypływa, że dziecko nie uzyskało oczekiwanego w jego wieku poziomu, bądź znacznie od niego odstaje, to za zgodą rodzicieli kieruje się malucha do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która działa w każdym dużym mieście. Poradnia - ważny link Psychologiczno-Pedagogiczna Mińsk Mazowiecki dla przykładu funkcjonuje w Mińsku Mazowieckim. Bez aprobaty rodzicieli nie ma możliwości postawienia diagnozy przez profesjonalistę. Pedagog najpierw w rozmowie z rodzicem informuje go o kłopotach jakiego rodzaju wykazuje dziecko oraz sugeruje rodzinie wizytę w poradni. Czas wizyty w poradni załatwia nauczyciel - wystawia przy tym opinię, w jakiej wyszczególnia wszelakie dostrzeżone przez siebie niedociągnięcia. To, czy malec ostatecznie dotrze do poradni, zależy od decyzji rodziców.


małżeństwo
Author: Shaun Anyi
Source: http://www.flickr.com


stawy
Author: WOOL STAR
Poradnia - można tutaj znaleźć - Psychologiczno-Pedagogiczna Mińsk Mazowiecki angażuje m.in. psychologów, nauczycieli, terapeutów. Wszelkie zaburzenia, nawet związane ze wzrokiem albo słuchem, są wpierw sprawdzane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jeżeli dziecko ma dla przykładu problemy z dzieleniem wyrazów na sylaby, fachowiec w poradni szacuje, czy przyczyną są zakłócenia połączone ze słuchem fonematycznym czy może ze słuchem fizjologicznym.


W Poradni Psychoologiczno-Pedagogicznej maluch jest poddawany testom, dzięki czemu można określić poziom braków, który wykazuje. Psychoterapeuta Mińsk Mazowiecki może być niezbędny np. gdy okaże się że maluch ma autyzm.